Priser

Prisene gjelder fra 1. desember 2020. Alle priser er inkl. mva.

TidspunktAntall passasjererStartprisKr/kmKr/minuttMinsteprisJamførpris**
Man-fre 06-201 – 4 (standard)6914,007,50122279
5 – 8 (minivan)9021,007,50142356
9 – 16 (minibuss)13527,008,00330455
Man-tor 20-06 / fre 20-24 / lør–søn / man 00-061 – 4 (standard)9018,209,75200363
5 – 8 (minivan)11727,309,75222462
9 – 16 (minibuss)17535,1010,40430591
Høytids- og helligdager *1 – 4 (standard)10020,3010,87230404
5 – 8 (minivan)13030,4510,87248515
9 – 16 (minibuss)19539,1511,60478659

*) Høytids- og helligdager:
Påske-, pinse-, jule- og nyttårsaften. Høytidstakst 12-24.
Andre høytids- og bevegelige helligdager. Høytidstakst 00-24.

 ** Jamførpris = startpris + 8 km + 13 minutter betalt tid, avrundet til nærmeste hele krone

Priser på fly-taxi