Priser

Gjeldene fra 01.01.2020:

Priser for 2020

*Jamførpris for parallelltakster er basert på startpris + 8 km + 13 min betalt tid, avrundet til nærmeste hele krone. Med parallelltakst menes prisberegning basert på samtidig anvendelse av tidstakst og avstandstakst under hele turen.

¹ Fjerntakst pr km etter 10 km.
² Tilkjøringstakst ved tilkjøring ut over 10 km fra nærmeste holdeplass
Alle takstelementer er inkludert 12 % mva.

Øvrig takstinformasjon er tilgjengelig hos sjåføren. For klage/reklamasjon, ta kontakt med taxiselskapet.

TILLEGG
DAGKLOKKESLETTTILLEGGTAKST
MANDAG – FREDAG06:00 – 18:000DAG
MANDAG – FREDAG18:00 – 24:0021 %KVELD
MANDAG – LØRDAG00:00 – 06:0035 %NATT
LØRDAG06:00 – 15:0030 %LØRDAG
LØRDAG15:00 – 24:0035 %HELG
SØNDAG00:00 – 24:0035 %HELG
HØYTIDSDAGER*45 %HØYTID

*) Gjelder for påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften i tiden kl 12:00 til kl 06:00 påfølgende dag og nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag, Kr. Himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag, 1. og 17. mai og 1. og 2. juledag fra kl 06:00 til kl 06:00 påfølgende dag.

Priser på fly-taxi