Bli 07000-sjåfør

Vi søker etter nye, dyktige medarbeidere til å transportere kundene våre dit de skal. Vi har anbudskjøringen i Froland, Arendal og Grimstad, og har et stort ansvar med å kjøre skolebarn, syketransport, mennesker som har fått tildelt TT-kort, i tillegg all annen persontransport.

Vi ser etter deg som prater godt norsk, er pliktoppfyllende og hjelpsom, og som har lyst til å gjøre en samfunnsviktig jobb. Vi er en døgnbemannet drosjesentral, og har behov for arbeidskraft både dag, kveld og natt.

Behovet vårt for dyktige medarbeidere er stort. Løyvehaverne våre (drosjeeierne) har arbeidsgiveransvar for dere. Det er gode muligheter for å tjene en anstendig lønn hos oss. Krav til Førerkort klasse B. Krav til Kjøreseddel. Ren vandelsattest. Har du førerkort for buss er dette et pluss da vi har flere maxi-taxier. Det er muligheter for eget løyve, når du har kjørt hos oss en stund. Vi holder gratis kurs for våre nye sjåfører, og er behjelpelige med veien til kjøreseddelen.

Ta kontakt hvis du ønsker å bli en 07000 sjåfør, eller har spørsmål til sjåfør yrket.

Opplæringsansvarlig:

Oddrun Gjeruldsen – oddrun@itaxi.no


Formelle krav: Kjøreseddel

For å kunne kjøre drosje i Norge må man ha kjøreseddel i tillegg til førerkort. Kravene for at man skal kunne få kjøreseddel er at man:

  • Må være fylt 20 år 
  • Må ha hatt førerkort i minimum 2 år sammenhengende
  • Har bestått teoriprøve og oppkjøring til drosjesjåførkompetanse hos Statens vegvesen – eller YSK for persontransport
  • Oppfyller helsekravene for persontransport mot vederlag
  • Har en slik vandel at politiet ikke finner vedkommende uegnet til å føre drosje
  • Søkere fra land utenfor EØS området må ha minimum fire års botid i Norge