Elektroniske TT-kort

Transporttjenesten for funksjonshemmede
Fylkeskommunen har et ansvar for å tilrettelegge den ordinære kollektivtransporten for funksjonshemmede. Tilbudet omfatter dør til dør transport (TT-transport).

Det er etablert en transportordning som gir godkjente brukere et elektronisk TT-kort som kan brukes som betalingsmiddel i drosje. Beløpet den enkelte bruker mottar fastsettes på grunnlag av antall brukere og den aktuelle budsjettramme.

Det benyttes egne priser på transporttjenesten. Det er derfor viktig at det opplyses om TT-kort skal benyttes ved bestilling. Transporten bestilles på telefon 07000 eller 37004700.

Retningslinjene for tjenesten, søknadsskjema og legeerklæring finner du hos Agder Fylkeskommune på denne lenken: Transporttjeneste for funksjonshemmede