Elektroniske TT-kort

Transporttjenesten for funksjonshemmede
Fylkeskommunen har et ansvar for å tilrettelegge den ordinære kollektivtransporten for funksjonshemmede. Tilbudet omfatter dør til dør transport (TT-transport).

Det er etablert en transportordning som gir godkjente brukere et elektronisk TT-kort som kan brukes som betalingsmiddel i drosje. Beløpet den enkelte bruker mottar fastsettes på grunnlag av antall brukere og den aktuelle budsjettramme.

Fra 1. juli 2023 benyttes ordinære taxipriser på transporttjenesten. Transporten kan bestilles på telefon 07000 eller 37004700, eller ved å oppsøke en av våre taxiholdeplasser.

Retningslinjene for tjenesten, søknadsskjema og legeerklæring finner du hos Agder Fylkeskommune på denne lenken: Transporttjeneste for funksjonshemmede