Elektroniske TT-kort

Transporttjenesten for funksjonshemmede
Fylkeskommunen har et ansvar for å tilrettelegge den ordinære kollektivtransporten for funksjonshemmede. Tilbudet omfatter dør til dør transport (TT-transport).

Det er etablert en transportordning som gir godkjente brukere et elektronisk TT-kort som kan brukes som betalingsmiddel i drosje. Beløpet den enkelte bruker mottar fastsettes på grunnlag av antall brukere og den aktuelle budsjettramme.

Kommunene behandler søknader til ordningen. Søknadsfrister er 15. november og 15. mai. Det er tildeling av midler 2 ganger pr år, 1. januar og 1. juli.

Retningslinjene for tjenesten, søknadsskjema og legeerklæring finner du hos Agder Fylkeskommune på denne linken: Transporttjeneste for funksjonshemmede