20. februar 2020

I-Taxi blir 07000

lederne for itaxi og 07000
Fra venstre, Styreleder i Bergen Taxi, Tom Nesslin, direktør i 07000 Taxi, Jan Valeur, daglig leder i I-Taxi, Per Øystein Eik og styreleder i I-Taxi, Tore Svensen gleder seg til samarbeidet.

I-Taxi AS inngår franchisesavtale med 07000 Taxi. Avtalen inkluderer samarbeid på taksameter og baksystem, i tillegg til bruk av markedskonseptet og telefonnummer 07000.

Vi er glad for å ha inngått dette samarbeidet. Det gir oss tilgang til et spennende markedskonsept som er tilpasset en bransje i endring. Vi tror 07000-konseptet gjør oss bedre rustet for fremtiden, og at det hjelper oss å levere enda bedre tjenester til våre kunder, sier Per Øystein Eik, daglig leder i I-Taxi AS. Omprofilering vil skje i mars 2020.