20. februar 2020

Velkommen til 07000 Arendal & Grimstad Taxi!

I-Taxi AS ble i mars 2020 en del av 07000-kjeden. Selskapet inngikk franchisesavtale med 07000 Taxi, og fikk utad både nytt navn og helt ny profil. Avtalen inkluderer samarbeid på taksameter og baksystem, i tillegg til bruk av markedskonseptet og telefonnummer 07000.

Vi er glade for å ha inngått dette samarbeidet. Det gir oss tilgang til et spennende markedskonsept som er tilpasset en bransje i endring. Vi tror 07000-konseptet gjør oss bedre rustet for fremtiden, og at det hjelper oss å levere enda bedre tjenester til våre kunder, sier Per Øystein Eik, daglig leder i I-Taxi AS.

lederne for itaxi og 07000

På bildet, fra venstre: Styreleder i Bergen Taxi, Tom Nesslin, direktør i 07000 Taxi, Jan Valeur, daglig leder i I-Taxi, Per Øystein Eik og styreleder i I-Taxi, Tore Svensen