Søk

Priser

Prisene gjelder fra 1. desember 2020. Alle priser er inkl. mva. Tidspunkt Antall passasjerer Startpris Kr/km Kr/minutt Minstepris Jamførpris** Man-fre 06-20 1 – 4 (standard) 69 14,00 7,50 122 279  5 – 8 (minivan)...

Kjevik

Ofte starter reisen med taxi for å komme til flybuss, og vi ønsker derfor å tilby løsninger som gir samme transporttilbud fra bosted og helt frem til flyplassen. Fly-taxi bestilles på telefon 07000 og er basert på fastpriser....

Historie

Starten Høsten 1919 så Arendals Drosjeeierforening dagens lys. Dannelsen fant sted på Grand Hotell i Arendal og kom på bakgrunn av myndighetenes krav til formidlingssentral. I starten var det mest hestedrosjer men også biler kom...

Om oss

07000 Arendal og Grimstad er en av største taxisentralene i Agder. Vi har døgnbetjent kundesenter og holdeplasser sentralt i Arendal og Grimstad. Vi har taxiholdeplasser på Sam Eydes Plass i Arendal og ved Sorenskrivergården i...