Søk

Priser

Gjeldene fra 01.01.2020: *Jamførpris for parallelltakster er basert på startpris + 8 km + 13 min betalt tid, avrundet til nærmeste hele krone. Med parallelltakst menes prisberegning basert på samtidig anvendelse av tidstakst og avstandstakst...

Kjevik

Ofte starter reisen med taxi for å komme til flybuss, og vi ønsker derfor å tilby løsninger som gir samme transporttilbud fra bosted og helt frem til flyplassen. Fly-taxi bestilles på telefon 07000 og er basert på fastpriser....

Historie

Starten Høsten 1919 så Arendals Drosjeeierforening dagens lys. Dannelsen fant sted på Grand Hotell i Arendal og kom på bakgrunn av myndighetenes krav til formidlingssentral. I starten var det mest hestedrosjer men også biler kom...

Om oss

07000 Arendal og Grimstad er en av største taxisentralene i Agder. Vi har døgnbetjent kundesenter og holdeplasser sentralt i Arendal og Grimstad. Vi har taxiholdeplasser på Sam Eydes Plass i Arendal og ved Sorenskrivergården i...