Kjennskapsprøve

I Arendal kommune er det krav om kjennskapsprøve for å kjøre drosje. Kjennskapsprøven avholdes elektronisk hos oss.

Kjøreseddel for drosje
En kjøreseddel er en bekreftelse på at en sjåfør oppfyller særskilte krav til vandel og helse. Denne bestemmelsen gjelder sjåfører som, mot vederlag, fører drosje,selskapsvogn, turvogn, rutevogn og motorvogn som er spesielt utformet og/eller utstyrt for transport for funksjonshemmede. En kjøreseddel kommer i tillegg til førerkort. Bestemmelsen om kjøreseddel finnes i yrkestransportlovens kapittel 7A.En kjøreseddel krever at søkeren er over 20 år og har en slik vandel at politiet mener søkeren ikke er uskikket som fører. En kjøreseddel er som standard gyldig i 10 år av gangen; for personer over 60 blir kjøreseddelen utstedt for 5 år av gangen, men ikke til personer over 75 år. Dersom spesielle helseforhold tilsier det, kan kjøreseddelen utstedes for kortere perioder.

Søknad om kjøreseddel sendes politiet i sjåførens lokale politidistrikt og må vedlegges legeattest ikke eldre enn 6 måneder.