PRISER

Gjeldene fra 01.12.2018


*Jamførpris for parallelltakster er basert på startpris + 8 km + 13 min betalt tid, avrundet til nærmeste hele krone. Med parallelltakst menes prisberegning basert på samtidig anvendelse av tidstakst og avstandstakst under hele turen.

¹ Fjerntakst pr km etter 10 km.
² Tilkjøringstakst ved tilkjøring ut over 10 km fra nærmeste holdeplass
Alle takstelementer er inkludert 12 % mva.

Øvrig takstinformasjon er tilgjengelig hos sjåføren. For klage/reklamasjon, ta kontakt med taxiselskapet.

TILLEGG
DAG
KLOKKESLETT
TILLEGG
TAKST
MANDAG - FREDAG
06:00 - 18:00
0
DAG
MANDAG - FREDAG
18:00 - 24:00
21 %
KVELD
MANDAG - LØRDAG
00:00 - 06:00
35 %
NATT
LØRDAG
06:00 - 15:00
30 %
LØRDAG
LØRDAG
15:00 - 24:00
35 %
HELG
SØNDAG
00:00 - 24:00
35 %
HELG
HØYTIDSDAGER
*
45 %
HØYTID

*) Gjelder for påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften i tiden kl 12:00 til kl 06:00 påfølgende dag og nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag, Kr. Himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag, 1. og 17. mai og 1. og 2. juledag fra kl 06:00 til kl 06:00 påfølgende dag.

Priser på fly-taxi
taxi-calc-ban.jpg pasientreiser.jpg taxi-banner.jpg